حضور فعال مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه بوعلی سینا در اولین جشنواره جذب دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه تربیت مدرس

حضور فعال مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه بوعلی سینا در اولین جشنواره جذب دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه تربیت مدرس


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اداره کل امور دانشجویان بین‌المللی سازمان امور دانشجویان با هدف گفتمان سازی در حوزه جذب دانشجویان بین‌المللی، معرفی ظرفیت‌های آموزش عالی کشور جهت تحصیل، ایجاد موازنه در جریان مهاجرت‌های علمی- دانشجویی در راستای تحقق مرجعیت علمی و گسترش و دیپلم دیپلماسی علمی دانشجوی با پنج رکن اساسی۱- اعطای جایزه ملی دانشگاه‌های برتر« جایزه ملی ثریا»،۲- تقدیر از دانشگاه‌های موفق در جذب دانشجویان بین‌المللی، ۳- تجلیل از برترین ها در امور دانشجویان بین المللی، ۴- همایش الگوها و ساز و کارهای اجرایی جذب دانشجویان بین‌المللی در ایران و ۵- بخش نمایشگاهی، جذب دانشجویان بین‌المللی اقدام به برگزاری اولین جشنواره جذب دانشجویان بین‌المللی در ۱۵و ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۱ به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس نموده است.


اخبار