نحوه ی دریافت ویزای خروج

 

 

آن دسته از زبان آموزانی که به هر دلیلی قصد خروج از کشور را دارند باید پیش از خروج، نسبت به دریافت فرم ارجاع که در لینک زیر قرار داده شده است اقدام نموده و پس از تکمیل فرم، آن را جهت صدور تأییدیه نهایی تحویل رییس مرکز آموزش زبان فارسی دهند که پس از به امضاء رسیدن فرم، در نهایت جهت انجام اقدامات مورد نیاز به منظور اخذ ویزای خروج، فرم مورد نظر تحویل اداره امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه می گردد.

 

دانلود فرم