معرفی کارشناسان مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

کارشناسان مرکز


هستی سهرابی
- کارشناس امور آموزشی مرکز -
تحصیلات : دکتری مدیریت اطلاعات

ایمیل :

تلفن : 08131401049


داخلی : 1049
مهدی صفری
- کارشناس امور جذب و پذیرش زبان آموزان -
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - علوم دامی

ایمیل :

تلفن : 08131401048


داخلی : 1048