نحوه ی تسویه حساب برای دانشجویانی که فارغ التحصیل شده اند

 

 

زبان آموزانی که دوره ی آموزش زبان فارسی آنها به پایان رسیده است باید فرم زیر را پس از تکمیل، به همراه کارت غذا به مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان تحویل دهند.

 

دانلود فرم