معرفی مرکز

 

 

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه بوعلی سینا یکی از پنج مرکز زبان وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد که از خرداد 1395 مجوز آن توسط وزارت متبوع صادر و فعالیت خود را رسماً آغاز نموده است که تا کنون تعداد 250 نفر زبان آموز از 25 کشور جهان در این مرکز، زبان فارسی را فرا گرفته اند.