آزمون بسندگی (تعیین سطح)

 

 

زبان آموزانی که از قبل با زبان فارسی آشنایی داشته باشند، در بدو ورود به مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، نسبت به تکمیل فرم آزمون تعیین سطح که در لینک زیر قرار داده شده است اقدام نموده و پس از بررسی سطح تحصیلی ایشان توسط استاد ممتحن، در دوره ی آموزشی متناسب با گروه آموزشی مورد نیاز تعیین شده توسط مرکز، شروع به یادگیری زبان فارسی می نماید.

 

دانلود فرم