بازگشت به صفحه کامل

1000 نفری شدیم

1000 نفری شدیم


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با ورود گروه جدید زبان آموزان آنلاین ( گروه 25 عراق )، تعداد فارسی آموزان مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بوعلی سینا، از 1000 نفری فراتر رفت. این تعداد، از 25 کشور جهان، جذب مرکز شده اند.