اخبار

با ورود گروه جدید زبان آموزان آنلاین ( گروه 25 عراق )، تعداد فارسی آموزان مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بوعلی سینا، از 1000 نفری فراتر رفت. این تعداد، از 25 کشور جهان، جذب مرکز شده اند. 

سه‌شنبه، ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

اطلاعیه ها