حضور رییس مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بوعلی سینا در نهمین گردهمایی موسسه‌ها و نهادهای فعال در حوزه آموزش زبان فارسی به دعوت بنیاد سعدی

حضور رییس مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بوعلی سینا در نهمین گردهمایی موسسه‌ها و نهادهای فعال در حوزه آموزش زبان فارسی به دعوت بنیاد سعدی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نهمین گردهمایی موسسه‌ها و نهادهای فعال در حوزه آموزش زبان فارسی توسط بنیاد سعدی و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در دو بخش صبح و بعدازظهر روز دوشنبه نهم اسفند ماه ۱۴۰۱ برگزار شد که رییس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه بوعلی سینا نیز در این گردهمایی شرکت و سخنرانی داشتند.


اخبار