برگزاری دهمین دوره ی آزمون وزارتی سنجش استاندارد مهارت‌های فارسی‌آموزی (سامفا) در دانشگاه بوعلی‌سینا

برگزاری دهمین دوره ی آزمون وزارتی سنجش استاندارد مهارت‌های فارسی‌آموزی (سامفا) در دانشگاه بوعلی‌سینا


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دهمین دوره آزمون وزارتی سنجش استاندارد مهارت‌های فارسی‌آموزی (سامفا) روز جمعه دوم دی‌ماه توسط مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه، هم‌زمان با سه مرکز دانشگاهی دیگر و چند کشور، برگزار خواهد شددر این آزمون، زبان‌آموزان و دانشجویان غیرایرانی در چهار مهارت خوان‌داری، نوشتاری، گفتاری و شنیداری مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. شرکت در آزمون سامفا و دریافت حداقل نمره مورد قبول، از شروط ادامه تحصیل دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم است


اخبار