برگزاری جلسه ی مشترک با مسوولان شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی

برگزاری جلسه ی مشترک با مسوولان شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

هم اکنون؛ جلسه مشترک با مسوولان شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی همدان در خصوص برنامه ریزی برای آموزش هشت گروه جدید دانشجویان غیر ایرانی این دانشگاه در ترم جاری در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بوعلی سینا و بررسی روند پیشرفت سه گروه موجود.


اخبار