بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مدرسه تابستانی یک ماهه و دوماهه « آموزش زبان فارسی/ دانش افزایی زبان فارسی/ ایران شناسی » در مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه بوعلی سینا

برگزاری مدرسه تابستانی یک ماهه و دوماهه « آموزش زبان فارسی/ دانش افزایی زبان فارسی/ ایران شناسی » در مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه بوعلی سینا


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 مدرسه تابستانی یک ماهه و دوماهه « آموزش زبان فارسی/ دانش افزایی زبان فارسی/ ایران شناسی » در مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه بوعلی سینا برگزار می شود.

زمان دوره یک ماهه :

از:   August  2019 6 -  july  6 /  پانزدهم تیر تا پانزدهم مرداد 98


زمان دوره دوماهه :

از:2019    july  6  -  Sep  6 /  پانزدهم تیر تا پانزدهم مرداد 98

 

 نرخ ویژه ثبت نام تا تاریخ June  15


  شماره تلفن جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر: 00988138381440