کد خبر: 16152    1397/05/30
جذب نزدیک به 200 نفر زبان آموز خارجی در طی 2 سال فعالیت مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه
جذب نزدیک به 200 نفر زبان آموز خارجی در طی 2 سال فعالیت مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه
کد خبر: 16124    1397/05/25
" افتتاح ساختمان شماره 2 مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه "
" افتتاح ساختمان شماره 2 مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه "
کد خبر: 15869    1397/03/20
برگزاري دوره هاي فشرده ي تابستاني آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان در دانشگاه بوعلی سینا
 برگزاري دوره هاي فشرده ي تابستاني آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان در دانشگاه بوعلی سینا 
کد خبر: 15768    1397/03/01
کسب رتبه ی دوم در بین مراکز آموزش زبان فارسی کشور توسط مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه بوعلی سینا
"کسب رتبه ی دوم در بین مراکز آموزش زبان فارسی کشور توسط مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه بوعلی سینا"
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند