کد خبر: 17527    1397/08/22
بازدید مدیر کل محترم امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم از مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
بازدید مدیر کل محترم امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم از مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
کد خبر: 17524    1397/08/21
شروع ثبت نام دوره هاي فشرده ي تابستاني آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان در دانشگاه بوعلی سینا
شروع ثبت نام دوره هاي فشرده ي تابستاني آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان در دانشگاه بوعلی سینا
کد خبر: 17523    1397/08/21
شرکت زبان آموزان، رییس و کارکنان مرکز در نشست "ایران شناسی در ترکیه" با سخنرانی رییس انجمن ایران شناسی در آنکارا
شرکت زبان آموزان، رییس و کارکنان مرکز در نشست "ایران شناسی در ترکیه" با  سخنرانی رییس انجمن ایران شناسی در آنکارا 
کد خبر: 17522    1397/08/21
مراسم تقدیر از مدرسان مرکز در هفته ی گرامی داشت مقام معلم
مراسم تقدیر از مدرسان مرکز در هفته ی گرامی داشت مقام معلم 
کد خبر: 17514    1397/08/15
بازدید رییس دانشگاه از فعالیت های جاری مرکز آموزش زبان فارسی
بازدید رییس دانشگاه از فعالیت های جاری مرکز آموزش زبان فارسی 
کد خبر: 17512    1397/08/15
برگزاری نخستین جلسه ی کارگروه پژوهشی مدرسان مرکز آموزش زبان فارسی
برگزاری نخستین جلسه ی کارگروه پژوهشی مدرسان مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه
کد خبر: 17511    1397/08/15
برگزاری نخستین جلسه کمیته آزمون سازی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه
برگزاری نخستین جلسه کمیته آزمون سازی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه
کد خبر: 16491    1397/08/12
آغاز دوره ی فشرده ی پاییزه "آموزش زبان فارسی" در مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه بوعلی سینا
آغاز دوره ی فشرده ی پاییزه "آموزش زبان فارسی" در مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه بوعلی سینا
کد خبر: 16486    1397/08/07
بازدید پروفسور جفری هیگ- استاد دانشگاه بامبرگ آلمان- از مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه
بازدید دکتر جفری هیگ- استاد دانشگاه بامبرگ آلمان- از مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه 
کد خبر: 16485    1397/08/07
حضور و شرکت زبان آموزان و مدرسان مرکز در همایش "هزاره ی باباطاهر" در دانشگاه بوعلی سینا
حضور و شرکت زبان آموزان و مدرسان مرکز در همایش "هزاره ی باباطاهر" در دانشگاه بوعلی سینا
 |<  < 1 2 3  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند