800 نفری شدیم

800 نفری شدیم


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

تعداد زبان آموزان مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه بوعلی سینا از 800 نفر فراتر رفت. این تعداد فارسی آموز در دوره های گوناگون موجود، از 25 کشور جهان در مرکز آموزش زبان فارسی جذب شده اند.

یک زبان جدید = یک زندگی جدید 


اخبار