تشکیل جلسه اعضای کارگروه و برگزارکنندگان هفتمین آزمون وزارتی سنجش استاندارد مهارت های فارسی آموزی ( سامفا) با مسوولان وزارتی

تشکیل جلسه اعضای کارگروه و برگزارکنندگان هفتمین آزمون وزارتی سنجش استاندارد مهارت های فارسی آموزی ( سامفا) با مسوولان وزارتی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 جلسه اعضای کارگروه و برگزارکنندگان هفتمین آزمون وزارتی سنجش استاندارد مهارت های فارسی آموزی ( سامفا) با مسوولان وزارتی در روز چهارشنبه  99/10/17 تشکیل شد.


اخبار