دکتر لیلا هاشمیان
عضو گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا
دکتر حمید آقاجانی
عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
ناهید اسلامی هنر
مدرس حق التدریس
مرضیه مشعلیان
مدرس حق التدریس
هادی کرمی
مدرس حق التدریس
دکتر امیرحسن مغیث
مدرس حق التدریس
مهرداد مشکین فام
مدرس حق التدریس
مهدیس راعی
مدرس حق التدریس
الهام ایزدی
مدرس حق التدریس
مریم عالی خانی پور
مدرس حق التدریس
 |<  < 1 2  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند